Trzecie spotkanie partnerstwa „TIK – klucz w rękach seniorek i seniorów do aktywnego i zdrowszego życia”

Trzecie spotkanie zorganizował partner austriacki SPES w swojej siedzibie z Schlierbach (Górna Austria).

Trzydniowe spotkanie (16-19 września) poświęcone było pracy nad rezultatami projektu oraz spotkaniom ze specjalistami, którzy zapoznali uczestników z aplikacjami i narzędziami TIK ułatwiającymi seniorom i osobom z niepełnosprawnościami życie codzienne. Więcej informacji poniżej oraz na stronie www.ecosynergy50plus.com w zakładce: TIK dla eko-synergii seniorów.

Newsletter nr 3.